22 oktober 2014

Uppdrag granskning

Jag brukar med skärpa tillbakavisa påståenden om att journalisters politiska preferenser skulle påverka deras arbete. Dagens journalister är proffs, och kan i regel skilja på det jobb de har att göra och de privata åsikter de har. Däremot har journalister en ryggmärgsreflex när det gäller att granska makt, och det är bara bra. Bra journalistik ska granska makten, och vara tuffa på att hitta brister och blottor.


Men när jag häromdagen förde ett bakgrundssamtal med en viktig aktör i våra lokala media (vem det var håller jag för mig själv) så blev jag betänksam. Vederbörande menade nämligen på fullt allvar att eftersom de tre rödgröna partierna inte pratade ihop sig före valet, så var det naturligtvis inte så enkelt att efter valet granska deras vallöften. Nu, menade denna person, måste de naturligtvis kompromissa en del för att tillsammans få ihop en gemensam politik. Och då får man ju ta hänsyn till det när man granskar dem...


Under de två föregående mandatperioderna har Alliansen granskats hårt, men sakligt och nästan alltid rättvist. Våra vallöften, särskilt de vi formulerade gemensamt, nagelfors i detalj - så detaljerat att det i något medium rent av blev en "sifferexercis" av det hela.


Det ska nu blir väldigt spännande att se hur en tillträdande majoritet, i vårt landsting och på andra håll, kommer att följas av media. Jag skriver medvetet "följas", ty någon granskning kan ju tydligen inte bli aktuell. De har ju inte lovat något, eller hur det var.


För egen del ber jag att få tacka lokala och andra medier för åtta år av gott och förtroligt samarbete - även om granskningen ibland varit hård och kanske lite jobbig. En ömsesidig respekt för varandras uppgifter och roller brukar räcka långt i förhållandet mellan politiskt förtroendevalda och massmedierna.

Inga kommentarer: